Produkter - Kompost & Ensilagepackare

Ekopack mini
”Ett helt nytänkande när det gäller grovfoder, strö och gödselhantering.”


Grovfoder:
Att ensilera gräs i säck är i dag en etablerad teknik inom lantbruket, det ger ett foder med mycket hög kvalité. Fodret transporteras från fälten till önskad plats där det packas i långa säckar. När fodret sedan skall tas ut så öppnas säcken i ena endan, maskiner som Hittills har funnits på marknaden varit anpassade till stora mjölk och köttbesättningar. Det är först nu som det finns en maskin anpassad för hästnäringen.

Spannmålskross: efter som säcken är som en liggande gastät spannmålssilo så kan spannmål köpas direkt vid skörd utan torkning och packas in utanför stallet. Ett ekonomiskt oslagbart alternativ.

Strö: med Minipackaren kan man förpacka strömaterial så som spån, Torv, hackad halm mm. Köp strömedel som bulkvara då priset är som lägst och förpacka det utför stallet utan några kostnader för byggnader eller hyrflak.

Gödsel: En av Minipackarens unika egenskaper är att man kan välja mellan anaerob eller aerob miljö i säckarna (ensilering eller kompostering).
Hästgödseln är skrymmande och dyr att hantera pga. att den innehåller stora mängder strömedel, som gör att transport och spridningskostnaden övergår växtnäringsvärdet.

Minipackaren är standardutrustad med en komposteringsenhet som om man så bestämmer, placerar en perforerad slang i det packade materialet som tillför syre.
På så sätt komposteras gödseln bara på några veckor och slutprodukten blir försäljningsbar matjord.

Minipackaren gör hästlivet både roligare, lättare och billigare.

Kontakta oss för att hitta den optimala lösningen just för dig!

 
#