Kontakta oss

Adress: Visbyvägen 49,
622 54 Romakloster
Telefon: 0498 - 502 70
Mobil: 0708-274820
Fax: 0498 - 501 54
E-post: info@pajse.se

Om Pajse

Pajse Maskin startade 1996 i de tomma grisstallarna på Pajse gård i Martebo på Gotland av Micke Liljegren. Micke har alltid varit nyfiken på, intresserad av och duktig på att förbättra de egna lantbruksmaskinerna så när han slutade med grisuppfödningen började grannarna komma med sina maskiner för att få hjälp, både med reparationer och med att hitta på nya tekniska lösningar. Micke blev snart känd för sin förmåga att hitta praktiska och billiga lösningar på en mängd olika problem som lantbrukarna behövde hjälp med.

Under årens lopp har utvecklingsarbetet, som bestått av både vidareutveckling av befintliga maskiner och utveckling och prototyptillverkning av helt nya maskinkoncept, tagit en allt större del av Mickes engagemang och tid. Ett antal maskinidéer som krävt mer utvecklingskapital än vad Pajse Maskin klarat har länge funnits i bakhuvudet. Möjligheten för Micke att fokusera på utvecklingsarbete skapades 2007 genom att bolaget Pajse Teknik Utveckling, Pasje PTU, bildades tillsammans med riskkapitalbolagen Gotländska Investeringar AB och RegionInvest Gotland AB. Tillsammans finns nu resurser att utveckla både idéerna och bolaget.

VD och ansvarig för utvecklingsbolaget är Micke, brodern Tommy, som kom in i bolaget 2003, är numera VD och ansvarig för Pajse Maskin AB. Tommys mångåriga erfarenhet från att varit servicemontör för John Deere till verkstadschef för Luftfartsverket har satts sin prägel på Pajse Maskin.
Pajse Teknikutveckling AB utvecklar och säljer maskiner och Pajse Maskin AB svarar för prototypbyggande och därefter för legotillverkning. Genom att vi tar hand om varje steg i tillverkningen så vet vi att den slutliga produkten har den kvalitet som krävs.

Pajse Verkstad ägnar sig huvudsakligen åt service och underhåll av lantbruksmaskiner, lastbilar och entrepenadmaskiner, man har bl.a. ett avtal med Rosenqvists maskiner där man åtagit sig service av alla traktorer de sålt på Gotland. Pajse verkstad säljer reservdelar, däck och har det bästa utbudet vad gäller hydraulslangar/kopplingar på ön. 11 personer är heltidsanställda och man erbjuder service till avtalskunder även på kvällar och helger, en förutsättning för många entrepenadfirmor.


#