Produkter - Mobilt Planlager

Detta mobila planlager är helt framtaget av oss, eftersom många har efterfrågat en möjlighet att tippa av en lastbil eller en vagn, för att sedan lasta om materialet med lastmaskin, utan någon jordinblandning. Botten består av tjock armerad gummimatta och sidorna av plåt som är infällbara. Mattan rullas in och hjulen lyfts upp med hjälp av hydraulik, vilket gör att man bara efter någon minut är färdig för förflyttning till en ny plats.
#