Produkter - Utfodring

Om man söker en kostnadseffektiv foderhantering så är denna lösning optimal. Man lätt lasta från t.ex. Planlager den tvärgående skruven matar ut fodret till höger eller vänster medan man kör fram på foderbordet. Restprodukter så som potatis morötter mm. Skärs sönder i mindre bitar tack vare de speciella skärgallren i gavlarna på skopan.

Skopan finns i tre olika storlekar, 0,8 kubik för kompaktlastare, 1,5kubik för traktor, 3kubik för lastmaskiner. Kundanpassning av storlek och utrustning görs på beställning.


#